ภัยใกล้ตัวโรคสมองเสื่อม

         อาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่พบบ่อย ดังนั้น ท่านควรมาพบแพทย์โดยด่วนเมื่อมีอาการต่อไปนี้

stroke info

         อาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่พบบ่อย ดังนั้น ท่านควรมาพบแพทย์โดยด่วนเมื่อมีอาการต่อไปนี้

- มีอาการอ่อนแรงที่ใบหน้า เช่นปากเบี้ยว พูดไม่ชัด หลับตาไม่สนิท หรือชาที่ใบหน้า

- มีอาการแขนขาอ่อนแรงอย่างเฉียบพลับโดยมักเป็นครึ่งซีก

- มีอาการแขนหรือขาชาอย่างเฉียบพลัน มักจะเป็นซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

- พูดไม่ออก หรือฟังไม่เข้าใจ รวมทั้งพูดลำบาก หรือพูดไม่ชัด

- มองเห็นภาพซ้อน หรือมองไม่เห็น

- มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลัน โดยที่ไม่มีสาเหตุ

- มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวอย่างรวดเร็ว เช่น ซึมลง เรียกไม่รู้ตัว

- มีอาการวิงเวียนศีรษะ บ้านหมุน

- มีอาการเดินเซ เดินลำบาก การทรงตัวไม่ดีอย่างเฉียบพลัน

         ในกลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการดังกล่าวอย่างเฉียบพลันทันที

ด้วยความปราถนาดีจาก โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โทร: 075-383113, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.