4427571

           ในการระบุวันนัดตรวจนั้น ศูนย์นัดจะกำหนดวันนัดให้ โดยอิงตามตารางการตรวจของแพทย์ เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านไม่ได้ลงตรวจทุกวัน ซึ่งการขอนัดหมายตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดในช่องทางนี้ ผู้ป่วยต้องมีบัตรโรงพยาบาลของ รพ.ค่ายวชิราวุธไว้แล้วเท่านั้น

            หากท่านมีความประสงค์ขอเลื่อนนัดทาง E-mail address สามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และกรุณาแจ้งรายละเอียดตามฟอร์มที่กำหนดด้านล่างนี้  ส่วนในการระบุวันนัดครั้งต่อไปให้ท่าน ทางงานบริการศูนย์นัดจะตอบกลับทาง E-mail address ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากได้รับการแจ้งเลื่อนนัด

 

iconlinks  คลินิกกระดูกและข้อ iconlinks คลินิกศัลยกรรม iconlinks คลินิกจักษุกรรม iconlinks คลินิกสูตินรีเวช
 
iconlinks  คลินิกกุมารเวช iconlinks คลินิกหู คอ จมูก iconlinks คลินิกระงับปวด iconlinks คลินิกทันตกรรม
               
 อายุรกรรม  
  * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ - สกุล : พ.อ.ณรงค์         ลักษมาณา 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 16:00 - 19:00 (นอกเวลา)  
 • วันอังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00 (นอกเวลา)
 • วันพุธ 09:00 - 12:00
 • วันพฤหัสบดี 13:00 - 15:00

IMG 3792

ชื่อ - สกุล : พ.อ.ปรมะ(สมคิด)         ปุรินทราภิบาล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 09:00 - 12:00, 17:00 - 19:00 (นอกเวลา)
 • วันอังคาร 17:00 - 19:00 (นอกเวลา)
 • วันพุธ 09:00 - 12:00

IMG cardio 2563

ชื่อ - สกุล : พ.ต.ชาญวัฒน์        ปิตินันท์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันอังคาร 09.00  - 12.00 
 • วันพุธ 17.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤหัสบดี  09:00 - 12:00, 17.00 - 19.00 (นอกเวลา)

M doctor

ชื่อ - สกุล : ร.อ.เศรษฐพงศ์       เพชรเกื้อ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันอังคาร 09.00  - 12.00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันศุกร์  09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)


ชื่อ - สกุล :
พ.ท.ชินกร        ชาญสมุทร
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา) 
 • วันอังคาร (คลินิกรักษ์ภูมิ) 09:00 - 12:00
 • วันพุธ 09:00 - 12:00, (คลินิกวัณโรค) 13:00 - 15:00,
  16.00 - 18.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16.00 - 18.00 (นอกเวลา)

 
ชื่อ - สกุล : พ.ท.ทองแดง          ฝูงใหญ่
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันอังคาร 09.00  - 12.00, (คลินิกโรคลมชัก)
  13:00 - 15:00, 
  16.00 - 19.00 (นอกเวลา)

 • วันพุธ (คลินิกโรคสมองเสื่อม) 09:00 - 12:00
 • วันพฤหัสบดี 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันศุกร์  09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)

41818

ชื่อ - สกุล : พ.ท.หญิง ภันทิลา     ตันติฤทธิศักดิ์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระสาทวิทยา
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันอังคาร 09.00  - 12.00 
 • วันพุธ 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤหัสบดี  09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)

M doctor

ชื่อ - สกุล : พ.ท.นที          เมธีดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบไต
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันพุธ 09:00 - 12:00

M doctor

ชื่อ - สกุล : นพ.สมปราชญ์          จิตรศรีสวัสดิ์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันพฤหัสบดี  09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)

  * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00น. โทร: 075-809581 ต่อ 1102-1105
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00น.
 นอกเวลาราชกา  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-12.00น.


 

 
 
 
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

002770977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1377
2143
18607
1702445
69648
85471
2770977

Server Time: 2021-11-27

HOTbadge

รายงานงบการเงินประจำปี 2564

poster fanancial1

Who's Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-809581 ต่อ 1102-1105   

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top