สัญญาณเตือน " ไวรัสอู่ฮั่น " หรือ ไวรัส " โคโรนา " (2019 nCoV)

     ไวรัส  " โคโรนา " (2019 nCoV)    

          ฝากคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

         โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

          ระยะฟักตัวของโรค 2 -7 วัน

          อาการแสดงที่สำคัญ คือมีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ จาม มีน้ำมูก มีเสมหะ อาการคล้ายไข้หวัดจากเชื้อไวรัส อาจมีอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอกได้         

1 n

     ไวรัส  " โคโรนา " (2019 nCoV)    

          ฝากคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

         โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

          ระยะฟักตัวของโรค 2 -7 วัน

          อาการแสดงที่สำคัญ คือมีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ จาม มีน้ำมูก มีเสมหะ อาการคล้ายไข้หวัดจากเชื้อไวรัส อาจมีอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอกได้         

          ปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะสำหรับโรคนี้ ดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าวต้องรีบพบแพทย์

          การดูแลสุขภาพตนเอง

         1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน การใช้ยาสเตอรอยด์ เป็นต้น หากจำเป็นควรป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย

         2. ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

         3. พักผ่อนให้เพียงพอ

         4. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด

        5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล

        6 .สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องไปในพื้นที่แออัด หรือมีมลภาวะ หรือต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอจาม

        7. เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จาม หายใจหอบเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัว ภายใน 14 วัน อย่างใดอย่างหนึ่งควรรีบไปพบแพทย์ และแจ้งประวัติการรับสัมผัส หรือการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย 

ด้วยความปราถนาดีจาก กองทัพบก และ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ