ประกาศรับสมัครงาน

      ด้วยโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดสรรเป็น

         1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา             

     คุณสมบัติ

- จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี

       สวัสดิการสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์

           - อัตราเงินเดือน 9,700 บาท

 

        2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา             

     คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับ ปวช.
- สามารถแก้ปัญหาช่างเบื่อต้นได้ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

       สวัสดิการสำหรับช่างทั่วไป

           - อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าเวรล่วงเวลา)

 

        3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา             

     คุณสมบัติ

- อายุ 20-35 ปี
- จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่านได้

       สวัสดิการสำหรับพนักงานทั่วไป

           - อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าเวรล่วงเวลา)

 

 

 อัพเดตเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563


 

 

ขั้นตอนการมัครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง

 ---> ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่ <---
หรือ  สมัครได้ด้วยตนเอง


 

พร้อมยื่นเอกสารสำคัญในการสมัครงาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4. สำเนาใบประกันวิชาชีพ 1 ฉบับ

5. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ

6. . รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 

 

 

 


สถานที่ส่ง :

ณ กองอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

เลขที่ 283 ถ.ราชดำเนิน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 075312322