2

         เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 พล.ต. เกษม   ภิญโญชนม์ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ได้ติดตาม พล.ท. พรศักดิ์    พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ปล่อยปลา ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา ในวันที 28 กรกฎาคม 2563

1

         เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เข้าเยี่ยมกำลังพลทหารกองประจำการ ในสังกัดโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จำนวน 1 นาย คือ พลฯ เนติพงศ์    สารรูป ซึ่งเป็นทหารกองประจำการที่มีฐานะครอบครัวที่มีความเดือดร้อน และหน่วยได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลชั้นผู้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับครอบครัวและหน่วยทหาร อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามโครงการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

 

4

       เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00น. พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. พร้อมด้วย  พล.ต. เกษม   ภิญโญชนม์ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ/พญ.ทภ.4 และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจการตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ จชต. โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ให้การต้อนรับ ณ ศอ.ชต. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

8

      เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เข้าเยี่ยมกำลังพลทหารกองประจำการ ในสังกัดโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จำนวน 1 นาย คือ พลฯ ธวัชชัย    วิเชียรฉาย ซึ่งเป็นทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน ครอบครัวมีความเดือดร้อน และหน่วยได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลชั้นผู้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับครอบครัวและหน่วยทหาร อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามโครงการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

Page 3 of 16

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001554584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
968
1219
12766
500643
40913
57857
1554584

Server Time: 2020-09-19

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-809581 ต่อ 1102-1105, 075-383113, 075-383264

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top