รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษาก่อนการตั้งครรภ์ แก่กำลังพลค่ายวชิราวุธ

          รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษาก่อนการตั้งครรภ์แก่กำลังพลค่ายวชิราวุธ และประชาชนทั่วไปที่วางแผนจะมีบุตร เพื่อป้องกันความพิการแก่บุตรในอนาคต โดย พ.อ.โสรัตน์  สมุทรวานิช สูตินรีแพทย์ผู้่เชี่ยวชาญ

สามารถเข้ารับบริการได้ที่
         คลินิกก่อนตั้งครรภ์ ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.00น.
         สามารถติดต่อ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์นัดโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ หมายเลขโทรศัพท์ 075-383113 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00น. และวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00น.