4427571

รังสีวินิจฉัย

 
 
 แนวคิดการให้บริการ
          ให้บริการตรวจ วินิจฉัย โรค ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray), เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 16 สไลด์ (CT.Scan 16 slices), อัลตราซาวด์ (Ultrasound), การตรวจหลอดเลือดและสมองโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Carotid Duplex Ultrasonogram), การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี โดยรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
เครื่องอัลตร้าซาวด์
     ประโยชน์ของอัลตร้าซาวน์
     อัลตร้าซาวด์จัดว่าเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยโรคให้แม่นยำขึ้น  แพทย์จะใช้เพื่อดูอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ เช่น ตับ ถุงน้ำดี ไต ตับอ่อน ม้าม ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้รวมไปถึงทารกในครรภ์มารดา           อัลตร้าซาวด์ใช้ตรวจอะไรได้บ้าง
          - เพื่อดูทารกในครรภ์
         - ดูอวัยวะภายในช่องท้อง ตลอดจนส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
          - อัลตร้าซาวด์ทางสูติศาสตร์เพื่อดูทารกในครรภ์
อัลตร้าซาวด์จัดว่าเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับสูติแพทย์ในการประเมินทารกในครรภ์มารดา เพื่อคาดคะเนถึงอายุความผิดปกติที่มองเห็นได้ เพื่อจะได้วางแผนการดูแลได้ถูกต้อง
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 16 สไลด์ (CT.Scan 16 slices)
     เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์โดยการใช้รังสี  เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ มีความละเอียดสูง รวดเร็ว และสามารถสร้างภาพ 3 มิติ ทำให้มองเห็นรอยโรคได้อย่างชัดเจน เช่น ตรวจหลอดเลือดของระบบอวัยวะต่างๆ  ตรวจรายละเอียดของกระดูก และอวัยวะภายในช่องท้อง
 
ข้อดีและประโยชน์ของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
     - ช่วยวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบและภาวะปวดท้องจากสาเหตุต่างๆ
          สามารถตรวจวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบและภาวะปวดท้องจากสาเหตุต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถทราบว่าปวดท้องจากโรค อะไรหรือในผู้ป่วยอ้วน หรือในคนไข้ไม่รู้สึกตัว
     - ตรวจนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี
          สามารถทำได้ในคนไข้ที่ไตทำงานไม่ดี , คนไข้แพ้สารทึบรังสี  สามารถตรวจได้เพราะไม่ต้อง ฉีดสารทึบรังสี และสามารถดูความผิดปกติอื่นๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะและสาเหตุต่างๆ ของการปวดท้องได้
     - ตรวจดูเส้นเลือดของร่างกายโดยไม่ใส่สายสวน
          โดยปกติการตรวจดูเส้นเลือดของร่างกายจะต้อง ใส่สายสวนเข้าไปในร่างกาย แต่เครื่อง Multislice CT Scan  สามารถตรวจดูเส้นเลือด โดยไม่ต้องใส่สายสวน ไม่ต้องเจ็บตัว
     - ตรวจหาลิ่มเลือดในเส้นเลือดของปอด
          ในคนไข้ที่เจ็บหน้าอกแล้วสงสัยว่า มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดของปอด การตรวจด้วย Multislice CTจะได้ผลดีรวมถึงตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เจ็บหน้าอกด้วย
      - ช่วยวินิจฉัยก้อนและมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
           เช่น ก้อนขนาดเล็กในปอด ตรวจพบใน Multislice Spiral CT Scan ก่อนที่จะตรวจพบในเครื่อง X-Ray ปอดธรรมดาเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและการรักษาที่ถูกต้อง
      - ลดปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับและลดเวลาการตรวจ
            ลดปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับเพียง 50% ของการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดเดิม (Single Slice CT)  เมื่อเทียบในระยะทางที่เท่ากัน และใช้เวลาในการตรวจเร็วขึ้น
      - ลดความไม่คมชัดของภาพจากการเคลื่อนไหว
           จึงมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่เป็นเด็ก คนไข้อุบัติเหตุหรือผู้ป่วยหนักไม่รู้สึกตัว 
 
 การเตรียมตัวก่อนตรวจ
      1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
      2. สอบถามประวัติการแพ้อาหารทะเล การแพ้สารอื่น โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไต
 การตรวจหลอดเลือดและสมองโดยใช้คลื่นความถี่สูง  (Carotid Duplex Ultrasonogram)
      เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่ ที่คอ ที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า และตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือคราบไขมันเกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ และสามารถวัดขนาดของคราบดังกล่าวได้ เพราะเมื่อมีการหนาตัวมากขึ้น จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และอาจทำให้เส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรือตัน การตรวจนี้สามารถช่วยในการประเมินผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต และช่วยในการวินิจฉัย ติดตามสภาพของหลอดเลือดในสมองของผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักได้
 
 ผู้ที่จะต้องรับการตรวจ Carotid Duplex Ultrasounds
      - ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อดูรอยโรคของหลอดเลือดแดง carotid และติดตามผลเป็นระยะ
      - ผู้ป่วยที่เคยมีอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว
      - ผู้ป่วยที่มีเสียงฟู่ ผิดปกติที่หลอดเลือดแดง carotid ทั้งรายที่มีอาการ และไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ และไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่มีการขาดเลือดเฉพาะที่
      - ผู้ที่ต้องผ่าตัด โรคหลอดเลือดอื่นๆ เช่น ผ่าตัดตัดต่อหลอดเลือดแดงหัวใจในรายที่มีหลอดเลือดแดงหัวใจอุดตัน เพื่อตรวจประเมินค่า ก่อนนำผู้ป่วยไปผ่าตัด ตรวจสุขภาพเบื้อง ต้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือผู้ที่มีประวัติมีบุคคลในครอบครัวเป็นอัมพาต จากอาการสมองขาดเลือด
 
 การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี
      เรียกว่า intravenous pyelography (IVP) มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรคของระบบทางเดินปัสสาวะที่สำคัญได้แก่ โรคนิ่วที่ตำแหน่งต่างๆ (stones) ไม่ว่าจะเป็นนิ่วในเนื้อไต นิ่วที่กรวยไต นิ่วทีท่อไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือนิ่วในท่อปัสสาวะ เป็นต้น วินิจฉัยโรคเนื้องอกชนิดต่างๆ (tumors) ทั้งชนิดเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกที่เป็นมะเร็งร้าย รวมทั้งวินิจฉัยความผิดปกติในการทำหน้าที่ของระบบขับถ่ายปัสสาวะตั้งแต่ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ จนถึงท่อปัสสาวะ การตรวจ IVP ถือเป็นการตรวจทางรังสีวิทยาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งและช่วยในการวินิจฉัย โรคของระบบทางเดินปัสสาวะได้เป็นอย่างดี
      การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี เป็นการตรวจที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถกลับบ้าน ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องเสียเวลานานพอสมควรกับกระบวนการตรวจซึ่งมีหลายขั้นตอน ด้วยกัน ขั้นตอนการตรวจ IVP เริ่มต้นด้วยการฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดดำที่บริเวณแขน จากนั้นเมื่อสีที่ฉีดเข้าไปกระจายไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด จะถูกกรองโดยไตเพื่อขับออกมาทางน้ำปัสสาวะ เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าไตเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่กรองสารต่างๆที่ร่างกาย ไม่ต้องการออกจากร่างกาย โดยขบวนการกรองของไตและระบบทางเดินปัสสาวะเริ่มต้นที่หน่วยไตเข้าสู่ท่อ เล็กๆภายในไต ผ่านมาทางท่อไตทั้งสองข้าง มาเก็บกักไว้ในกระเพาะปัสสาวะและขับถ่ายออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะในที่สุด สีที่ใช้ในการตรวจ IVP เป็นสารไอโอดีน (iodine dye) ซึ่งเป็นสารทึบแสงที่สามารถถ่ายภาพเอ็กซเรย์โดยจะเห็นปรากฎเป็นสีขาวบนแผ่นฟิล์ม เมื่อนำมาล้างแล้ว การที่สีดังกล่าวเป็นสารทึบแสงทำให้รังสีแพทย์สามารถให้การวินิจฉัยทางรังสีวิทยาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสีที่ใช้ในการตรวจ IVP เป็นสารไอโอดีนซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ที่รุนแรงได้ ดังนั้นแพทย์จำเป็นต้องสอบถามประวัติการแพ้สารไอโอดีน เช่นเคยแพ้อาหารทะเลหรือไม่ ทุกครั้งก่อนทำการตรวจด้วยสารดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ป่วยควรทราบประการหนึ่ง
 
แพทย์ผู้ตรวจ

 

      พ.ท.พัชรพงศ์       พันธ์อุไร        

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถามข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ :
075-809581  ต่อ 1102 - 1105
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.30น.
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น.
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น.
โทรสาร: 075-383322

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

002770830
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1230
2143
18460
1702445
69501
85471
2770830

Server Time: 2021-11-27

HOTbadge

รายงานงบการเงินประจำปี 2564

poster fanancial1

Who's Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-809581 ต่อ 1102-1105   

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top