คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 แนวทางการให้บริการ
          คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับให้บริการตรวจรักษาโรค ในระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร, กระเพาะ, ลำไส้, คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับให้บริการตรวจรักษาโรค ในระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร,กระเพาะ,ลำไส้,เลือดออกในทางเดินอาหาร, โรคตับอักเสบ โดยอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร และเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย เช่น การตรวจวินิจฉัย โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง ซึ่งเป็นวิธีที่ทันสมัย ให้ผลตรวจที่แม่นยำ บริการตรวจต่างๆดังนี้
     - การตรวจด้วยอัลตราซาวด์
     - การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารที่ส่วนต้นและส่วนปลาย
     - การตรวจลำไส้ใหญ่
     - การตรวจโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงการตรวจโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
     - การตรวจโดยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก ( MRI )
     - การส่องกล้อง ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร
     - กล้องสิ่งตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
     - การตรวจโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการทำ Colonoscopy
     - การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
     - การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับ
     - การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือดมยา
     - บริการส่องกล้องทางเดินอาหารฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร อาทิ อาเจียน
เลือด หรือถ่ายเป็นเลือด เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
 
แพทย์ผู้ตรวจ
 

 

  พ.อ.ณรงค์          ลักษมาณา

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถามข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ :
075-809581  ต่อ 1102 - 1105
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.30น.
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น.
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น.
โทรสาร: 075-383322