ระวัง! พิษสุนัขบ้าหน้าร้อน

         โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies Virus) สัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์บ้าน เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัข (96% ของจำนวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว  

         โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies Virus) สัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์บ้าน เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัข (96% ของจำนวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว  

          โดยเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะแพร่กระจายไปตามเส้นประสาท และจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเมื่อเชื้อเข้าสู่สมอง จะทำให้ระบบการทำงาน ต่าง ๆ ของร่างกายผิดปกติ ทั้งนี้หากผู้ป่วยถูกสุนัขกัดหรือถูกแมวข่วนแล้วไม่รีบไปพบแพทย์ ปล่อยทิ้งไว้จนแสดง อาการจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ และมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

           ทางหัวหน้ากองตรวจโรคผู้ป่วยนอกร่วมกับหน่วยงานเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ แนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันที่เข้าใจง่าย ๆ กันค่ะ

" หากท่านสัมผัสกับเชื้อสุนัขบ้า ตั้งแต่โดนน้ำลาย

ถูกข่วนหรือกัดโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด

ให้ล้างออกด้วยน้ำสบู่หรือน้ำเกลือล้างแผล

แล้วมาโรงพยาบาลทันที...

ทางที่ดีแนะนำ "5ย" ครับ

อย่าแหย่

อย่าเหยียบ

อย่าหยิบ (จานอาหารของสัตว์)

อย่าแยก (สัตว์ที่ต่อสู้กัน)

อย่ายุ่ง (กับสัตว์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตน) "

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โทร: 075-383113, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.