องค์กรแพทย์

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ​​​

 อายุรกรรม  

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ณรงค์         ลักษมาณา

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

แพทย์ : Full Time / Part Time

IMG 3792  

ชื่อ - สกุล : พ.ท.สมคิด         ปุรินทราภิบาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด

แพทย์ : Full Time / Part Time

ชื่อ - สกุล : พ.ต.ชาญวัฒน์        ปิตินันท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด

แพทย์ : Full Time / Part Time

 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ชินกร        ชาญสมุทร

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

แพทย์ : Full Time / Part Time

 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ทองแดง          ฝูงใหญ่

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

แพทย์ : Full Time / Part Time

41818

ชื่อ - สกุล : พ.ท.หญิง ภันทิลา     ตันติฤทธิศักดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระสาทวิทยา

แพทย์ : Full Time / Part Time

 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.นที          เมธีดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบไต

แพทย์ : Full Time / Part Time

ชื่อ - สกุล : นพ.สมปราชญ์          จิตรศรีสวัสดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

แพทย์ : Full Time / Part Time

 

ชื่อ - สกุล : พญ.ดวงกมล         ศิริอาชวะวัฒน์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

แพทย์ : Full Time / Part Time

   

 

HOTbadge

ETDAbadge

     เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และมีการร่วมสุ้นรับของรางวัล คลิก...

Template Size internet userBahavior2019 GDN 300x600

 

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top