ประกาศรับสมัครงาน

     1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานจำนวน 8 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำ ICU

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องคลอด

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำหอผู้ป่วยสามัญ

      สวัสดิการสำหรับพยาบาล

- อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,200 บาท

- มีเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส.

- ได้รับโอกาส บรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร และศึกษาต่อเฉพาะทาง

 

     2. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

      สวัสดิการสำหรับเภสัชกร

- อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,400 บาท

- มีเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส.

 

     3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซักฟอก 2 ตำแหน่ง

             คุณสมบัติ

- จบวุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

- อายุไม่เกิน 45 ปี

      สวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่

- อัตราเงินเดือน 8,700 บาท

- สวัสดิการการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม

- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)

    

 

 

 

 อัพเดตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562


ขั้นตอนการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง
 ---> ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่ <--- หรือ  สมัครได้ด้วยตนเอง
พร้อมยื่นเอกสารสำคัญในการสมัครงาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4. สำเนาใบประกันวิชาชีพ 1 ฉบับ

5. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ

6. . รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 


สถานที่ส่ง
ณ กองอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
เลขที่ 283 ถ.ราชดำเนิน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-312322

 

 

 

 
 

ความเป็นมา

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ​​​

 
 
 
ประวัติโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
           ก่อนปี พ.ศ.2482 พื้นที่จังหวัดภาคใต้  ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาส  ยังไม่มีการจัดตั้ง หน่วยทหารเหมือนภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย เนื่องจากข้อตกลงทางการเมืองระหว่างไทยกับอังกฤษ ที่ยึดครองมาเลเซียอยู่ ในขณะนั้น ห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกำลังทหารอยู่ในแนวชายแดนระหว่างประเทศ  จนกระทั่งปี พ.ศ.2482 เหตุการณ์ของโลกแปรเปลี่ยนไป มีแนวโน้มการเกิดสงครามแต่ละประเทศจึง ได้มีการสะสม กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อป้องกันการรุกรานจากประเทศอื่น ในขณะนั้น ประเทศไทย มี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรีได้มองเห็นความจำเป็นว่าจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ควรมีกำลังทหารตั้งอยู่ จึงมีดำริให้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลบางส่วนจากจังหวัดราชบุรี มาตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มณฑลทหารบกที่ 6 มีกองพันทหารราบ 1 กองพัน และกองพันทหารปืนใหญ่ 1 กองพัน
           กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 6 ซึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ได้เคลื่อนย้ายมาตั้งเป็นกองเสนารักษ์ ที่ ต.ปากพูน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธในปัจจุบัน
           ในวันที่ 8 ธันวาคม 2484 กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 6 ก็ได้มีส่วนร่วมในวีรกรรมการสู้รบ กับทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบก ณ บ้านท่าแพ ต.ปากพูน ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
           หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วย ดังนี้
                    พ.ศ.2505   เป็น กองพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 5
                    พ.ศ.2506   เป็น โรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 5
                    พ.ศ.2509   เป็น โรงพยาบาลวชิราวุธ
                    พ.ศ.2517    เป็น โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกผู้ป่วย "กองพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 5" ณ บริเวณกองเสนารักษ์ ที่ ต.ปากพูน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2502 ต่อมาโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ในสายการบังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อกรมแพทย์ทหารบก ในเหล่าสายวิทยาการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบันนี้

 
 
         โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาที่เน้นความซื่อสัตย์ เสียสละและสำนึกรับผิดชอบในการรักษาผู้ป่วยเป็นสำคัญพร้อมทั้งคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้ใช้บริการ
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธวิสัยทัศน์

“ เป็นโรงพยาบาลทหารชั้นนำ
ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพบกและประชาชน ”

 

 

 

พันธกิจ

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพแก่ทหารครอบครัว
และประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ
และให้การสนับสนุนภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
 ค่านิยม

ค่านิยมองค์กร : Wachirawut way

    

W

Warranty

คุณภาพดี

  A

Accountability

มีสำนึกรับผิดชอบ

  C

Customer focus

ตอบสนองผู้ใช้บริการ

  H

Honesty

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  I

Innovation

คิดอย่างสร้างสรรค์

  R

Reach engagement

ผูกพันกับองค์กร

  A

Altruism

เสียสละ เห็นแก่ส่วนรวม

  W

Worthy

ร่วมสร้างคุณค่า

  U

Unity

นำพาความเป็นหนึ่ง

  T

Trust

ไปถึงซึ่งความน่าไว้วางใจ

       
       

ตราสัญลักษณ์

 
 

ตราสัญลักษณ์

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTbadge

ETDAbadge

     เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และมีการร่วมสุ้นรับของรางวัล คลิก...

Template Size internet userBahavior2019 GDN 300x600

 

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top