Super User

Super User

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00น. รพ.ค่ายวชิราวุธร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำ และทำหมันแก่สุนัขและแมวจรจัดบริเวณรอบค่ายวชิราวุธ และให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ยอดฉีดวัคซีน 196 ตัว ทำหมัน 41 ตัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 พล.ต.ธนา สุรารักษ์ ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี ได้เดินทางมาเยี่ยมดูผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.ค่ายวชิราวุธ โดยมี พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์ รอง ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ทีมแพทย์ และพยาบาลในส่วนของห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้การต้อนรับ

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 พล.ต.สุทัศน์    วาณิชเสนี ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชาติ    พลบุรี ผู้อำนวยการและคณะศึกษาดูงาน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้เดินทางมาเยี่ยมศึกษาดูงานโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ในส่วนของงานรักษาพยาบาล ได้แก่ หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยพิเศษ ICU และER รวมทั้งศูนย์ตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด คลินิกแพทย์แผนไทย Blood Bank MRI

          เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 13.30-16.00น. รพ.ค่ายวชิราวุธได้ดำเนินโครงการรักษ์หัวใจซีซั่น 5 โดยมีกำลังพลกลุ่มเสี่ยง CHD จากหน่วยต่าง ๆ ในค่ายวชิราวุธ พร้อมแม่บ้านรวมทั้งสิ้น 18 นาย เข้าร่วมกิจกรรม มีการให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและการป้องกันทั้งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักโภชนากร ตลอดจนแนะนำกิจกรรมที่ทางกลุ่มรักษ์หัวใจจะทำร่วมกันระหว่างกลุ่มเสี่ยงและnurse case เช่น นัดพบแพทย์ เดินสายพาน เยี่ยมบ้าน ติดตามผลการดูแล

Page 5 of 5

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top