Super User

Super User

timeline 25610601 160105

       เมื่อ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 - 12.00 เจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกันและแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ลงสำรวจผู้สัมผัสเชื้อ Flu เนื่องจากมีทหารกองประจำการ ผลัด1/61 หน่วย ป.5พัน.105 และหน่วย ร.15/2 รับป่วยด้วย flu B + แอดมิท สช.หน่วยละ 1 นาย ทำการ rapid test influA/B ผู้นอนเตียงข้าง และผู้ที่มีไข้ ผลการตรวจ หน่วย ป.5/105 ตรวจ 4 ราย ผล negative. หน่วย ร.15/2 ตรวจ 16 ราย ผล negative และได้ให้ความรู้ทหารเรื่องโรค การระวังป้องกันการระบาด การล้างมือ และให้ทำ big cleaning พร้อมแจ้งเตือนฝ่ายรักษาเฝ้าระวังการระบาดต่อไป

a 0006

       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์ รองผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ในนามแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 ได้ลงตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.24 ทภ.4 ถึงมาตรการการดูแลทหารใหม่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน ผลการนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ

IMG 6267

             วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์ รองผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ในนามแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำหน่วยฝึกทหารใหม่ของหน่วย ป.5พัน.105 ในการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในทหารใหม่ผลัด 1/61 ผลการนิเทศการปฏิบัติของหน่วยเป็นไปตามแนวทางที่กรมแพทย์กำหนดได้เป็นอย่างดี และยังมีนวตกรรมในการช่วยลดอันตรายจากความร้อนอีกด้วย

IMG 5436

             วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 พล.ต.สุทัศน์ วาณิชเสนี แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้ พ.อ. เกษม ภิญโญชนม์ รองผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ดำเนินการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำหน่วยฝึกทหารใหม่ เรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน (Heat Stroke) ในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ของหน่วย ร.15พัน2 ผลการนิเทศน์ผู้ฝึก และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตราที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 พ.อ.เกษม   ภิญโญชนม์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการรักษ์ไต season 4 ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ โดยมี พ.ท.นที      เมธีดล อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต พร้อมด้วยทีมงานพยาบาล และ นักโภชนาการของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรุงอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไต และการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรค ทางทีมงานได้รับความร่วมมือจาก คุณกุราวดี       เทียมแก้ว นักกำหนดอาหารจากโรงพยาบาลท่าศาลา ในการให้ความรู้เรื่องอาหารในผู้ป่วยไตวาย และคุณสุรางค์    กล้วยหอมทอง ผู้ป่วยโรคไตมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเมื่อเป็นโรคไต รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคไตวาย

               วันที่ 22 เมษายน 2561 สมาชิกชมรมวิ่งมาราธอน รพ.ค่ายวชิราวุธ ได้ร่วมกิจกรรม RUN & BIKE วิ่ง-ปั่น กังหันหันลม ชมแหลมตะลุมพุก ณ บริเวณลานกังหันลม บ้านเนินตาขำ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนหันมารักสุขภาพ และออกกำลังกายกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนานวาตภัยแหลมตะลุมพุก โดยสมาชิกได้ลงสมัครแข่งขันวิ่งซุปเปอร์ฟันรัน 5 กม.และวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน 15 กม. ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของชมรมวิ่งมาราธอนในนาม รพ.ค่ายวชิราวุธเป็นครั้งแรก พิเศษสุดซึ่งตัวแทนของชมรมวิ่งมาราธอน รพ.ค่ายวชิราวุธ ร.อ.หญิง ตรีชฏา  สามารถคว้าถ้วยรางวัลลำดับที่ 2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน 15 กม. นอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้ชมวิวสวย ๆ รอบ ๆ กังหันลมอีกด้วย

t62 ๑๙๐๔๑๑ 0068

          วันที่ 10 เมษายน 2562 พล.ต. เกษม  ภิญโญชนม์ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพร้อมกล่าวให้โอวาท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562 เชิญชวนชาววชิรณรงค์ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย พร้อมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการและผู้บริหารทุกท่าน

         

          วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.00น. งานธนาคารเลือด แผนกพยาธิวิทยารพ.ค่ายวชิราวุธ รับบริจาคโลหิตเนื่องในห้วงวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ครบปีที่ 40 มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 29 ราย ตรวจคัดกรองเบื้องต้นไม่ผ่าน 4 ราย ได้โลหิตมีคุณภาพ 25 ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางหน่วยแจ้งความประสงค์ให้เข้ามารับบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน

   

          วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.00น. งานธนาคารเลือด แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายวชิราวุธ ออกรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันทหารสารวัตรครบรอบ 111 ปี ที่กองพันทหารสารวัตรที่ 41
โดยมียอดผู้มาบริจาค 49 ราย คัดกรองเบื้องต้นไม่ผ่าน 9 ราย ได้เลือดปริมาณไม่เหมาะสม 3 ราย ได้โลหิตมีคุณภาพ 37 ราย
          หมู่เลือดกรุ๊ป A จำนวน 10 ถุง
          หมู่เลือดกรุ๊ป B จำนวน  7 ถุง
          หมู่เลือดกรุ๊ป O จำนวน 20 ถุง
          ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 รพ.ค่ายวชิราวุธ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมมายุ 63 พรรษา ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 มียอดผู้มารับบริจาคทั้งสิ้น 59 ราย

Page 4 of 5

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top