Print this page
วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 09:57

พลตรีเกษม ภิญโญชนม์ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ "ปลูกสำนึกความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 2P Safety

Written by
Rate this item
(0 votes)

3

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลตรีเกษม ภิญโญชนม์ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ "ปลูกสำนึกความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์" "2P Safety : Safety for all & Happy to all" ณ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

      เพื่อขยายให้ครอบคลุมความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และให้มีการกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (Patient and Personnel Safety Goals) จึงนำเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย SIMPLE ที่กระตุ้นการพัฒนาเดิมมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำอักษร SIMPLE มากำหนดเป็นอักษรนำของเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่จดจำง่ายและต่อเนื่อง
 
8647095328768 n
 
 
    
 

 
Read 286 times
Super User

Latest from Super User