รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์ไทย

          โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์ไทย ได้แก่การนวดเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดเพื่อสุขภาพ การประคบสมุนไพร และจ่ายยาสมุนไพร

          เปิดให้บริการในเวลาราชการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30น. นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00น. และวันหยุดราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30น. ณ คลินิกแพทย์แผนไทย อาคาร 1 (ติดกับศูนย์ MRI)

เริ่มเปิดให้บริการ 4 มกราคม 2559 สอบถามโทร. 095-8090389

*สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้*