ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มนํ้าอาคารผู้ป่วยสามัญชาย อาคารหมายเลข ๘๔ก/๒๔ จำนวน 6 รายการ

 

 18