แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า (MOB) ห้องสวนหัวใจ จำนวน 4 รายการ 18 กรกฎาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 18 กรกฎาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ 18 กรกฎาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 18 กรกฎาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ จำนวน 1 รายการ 18 กรกฎาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ถวายพระ โครงการถวายเทียนพรรษา จำนวน 4 รายการ 12 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 12 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 รายการ 12 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. จำนวน 7 รายการ 12 กรกฎาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องห้องนํ้าโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข ๓๒๖/๓๔ จำนวน 1 งาน 12 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จำนวน 1 รายการ 12 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ 12 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จำนวน 2 รายการ 11 กรกฎาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนจักร ๔๐๒๔ จำนวน 10 รายการ 11 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน 1 รายการ 11 กรกฎาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ 10 กรกฎาคม 2562 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. จำนวน 4 รายการ 10 กรกฎาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 10 กรกฎาคม 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แขวนอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ 10 กรกฎาคม 2562 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม จำนวน 2 รายการ 10 กรกฎาคม 2562 2

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top