แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 รายการ 23 พฤษภาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 รายการ 22 พฤษภาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส จำนวน 1 รายการ 22 พฤษภาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ 22 พฤษภาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. จำนวน 4 รายการ 22 พฤษภาคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ 21 พฤษภาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ถาวร สาย พ. จำนวน 3 รายการ 17 พฤษภาคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส จำนวน 1 รายการ 16 พฤษภาคม 2562 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ 16 พฤษภาคม 2562 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ 16 พฤษภาคม 2562 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลื้องสายแพทย์ 15 พฤษภาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพราวาสตาติน (Mevalotin) จำนวน 1 รายการ 14 พฤษภาคม 2562 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อตะกั่วกันรังสี จำนวน 1 รายการ 14 พฤษภาคม 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟีนายโทอิน (Dilantin) จำนวน 1 รายการ 13 พฤษภาคม 2562 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไวคริบ เบอร์ ๓/๐ จำนวน 1 รายการ 13 พฤษภาคม 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะตอร์วาสตาติน ๔๐ มก. จำนวน 1 รายการ 13 พฤษภาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือทำคลอดสูญญากาศ จำนวน 1 รายการ 13 พฤษภาคม 2562 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเรียบ ,ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อซ้อนขอบ จำนวน 3 รายการ 10 พฤษภาคม 2562 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 รายการ 10 พฤษภาคม 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ขนาด ๑๕๐ ลิตร จำนวน 1 รายการ 10 พฤษภาคม 2562 4

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top