แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง จำนวน 16 รายการ 16 มกราคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 รายการ 15 มกราคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง จำนวน 10 รายการ 14 มกราคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกสีดำ,สีแดง จำนวน 6 รายการ 14 มกราคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส (LPG) จำนวน 1 รายการ 14 มกราคม 2562 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียน จำนวน 11 รายการ 14 มกราคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส (LPG) จำนวน 1 รายการ 14 มกราคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 14 มกราคม 2562 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 14 มกราคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 14 มกราคม 2562 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 รายการ 09 มกราคม 2562 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส จำนวน 1 รายการ 09 มกราคม 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 09 มกราคม 2562 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 8 รายการ 09 มกราคม 2562 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แขวนวางหนังสือ จำนวน 1 รายการ 09 มกราคม 2562 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ อาคารจัสแม๊ค จำนวน 1 รายการ 09 มกราคม 2562 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ 08 มกราคม 2562 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 รายการ 08 มกราคม 2562 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 รายการ 08 มกราคม 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 รายการ 08 มกราคม 2562 3

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top