แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ถาวรสายแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 พฤษภาคม 2562 26
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 26 เมษายน 2562 18
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25 เมษายน 2562 18
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 มีนาคม 2562 16
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 15 มีนาคม 2562 40
ประกาศเรื่อง เผยแพระแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562 42
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 ธันวาคม 2561 110
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07 ธันวาคม 2561 127
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอวี) 07 ธันวาคม 2561 176
ประกวดราคาซื้อสื่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤศจิกายน 2561 135
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ) 14 มิถุนายน 2561 215
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถาวรสายแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2561 205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 01 มีนาคม 2561 220
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ด้วยวิธี e-bidding กล้องจุลทรรน์สำหรับผ่าตัดตา 28 กุมภาพันธ์ 2561 232
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ด้วยวิธี e-bidding ชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอวี คอมบิ 31 มกราคม 2561 196

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top