ตารางนัดหมายแพทย์

 

 ออร์โธปิดิกส์

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุธีร์  ศีลพิพัฒน์ 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • เสาร์ 09:00 - 11:30 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.ปิติ  รุจกิจยานนท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16:00 - 19:00
 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.พีระพรรณ   ศรีสุข

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • พุธ 16:00 - 19:00 
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
 • อาทิตย์ 09:00 - 12:00 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ต.ปิยะชัย  หนูเกตุ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
11ศัลยกรรม
IMG 7211
 ชื่อ - สกุล : พ.ต.กิจวิทย์  วัชราภรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 08:30, 16:00 - 19:00
 • อังคาร 16:00 - 19:00
 • พุธ 08:00 - 08:30
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
จักษุกรรม

ชื่อ - สกุล : พ.ท.พิเชษฐ์   พะโยม

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พุธ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • ศุกร์ 09:00 - 11:30(ตรวจจอประสาทตาOCT)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ต.หญิง วรรษมน   อินทรประสงค์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • พุธ 09:00 - 11:30
 • พฤหัสบดี 15:30 - 16:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พญ.ฤทัยรัตน์   วินิจฉัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • เสาร์ ที่ 3 ของเดือน 09:00 - 14:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : นพ.สลิล์   สุขสมบูรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • อังคาร 15:00 - 16:00
 • ศุกร์ 15:30 - 16:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 


 ชื่อ - สกุล : พญ.คณึงนิจ   กิตติกูลไพศาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • ศุกร์ ที่ 4 ของเดือน 10:00 - 12:00
 *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001187982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
462
3875
141437
26485
41680
1187982

Server Time: 2020-02-20 11:33:41

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top