ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพ

กายภาพบำบัด
 
 
          ศูนย์บริการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ มีบริการตรวจประเมิน รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาภาวะโรคต่างๆ หรือปัญหาอวัยวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ อันส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ลดลง โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญและบำบัดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
บริการทางกายภาพบำบัด
     - ตรวจประเมินร่างกายและวินิจฉัยทางกายภาพ
     - ใช้ความร้อนด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ เพื่อลดอาการปวด เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อและข้อติด
     - เครื่อง Short - wave
     - เครื่อง Hot - pack และ Cold - pack เพื่อลดอาการปวด
     - เครื่อง Taction สำหรับดึงคอ ดึงหลัง ในผู้ป่วยที่มีการจำกัดการเคลื่อนของกระดูกคอและกระดูกสันหลัง
     - กายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตครึ่งซีก
     - การดีดดึงข้อต่อโดยนักกายภาพบำบัด
     - การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ลดปวด,เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
 
ตารางการให้บริการ
 
   
ในเวลาราชการ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 16.00น. โทร.075-383074
นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00น.  
   
   

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 075-383113
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 075-383113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.