ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพ

กายภาพบำบัด
 
 
          ศูนย์บริการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ มีบริการตรวจประเมิน รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาภาวะโรคต่างๆ หรือปัญหาอวัยวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ อันส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ลดลง โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญและบำบัดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
บริการทางกายภาพบำบัด
     - ตรวจประเมินร่างกายและวินิจฉัยทางกายภาพ
     - ใช้ความร้อนด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ เพื่อลดอาการปวด เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อและข้อติด
     - เครื่อง Short - wave
     - เครื่อง Hot - pack และ Cold - pack เพื่อลดอาการปวด
     - เครื่อง Taction สำหรับดึงคอ ดึงหลัง ในผู้ป่วยที่มีการจำกัดการเคลื่อนของกระดูกคอและกระดูกสันหลัง
     - กายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตครึ่งซีก
     - การดีดดึงข้อต่อโดยนักกายภาพบำบัด
     - การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ลดปวด,เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
 
ตารางการให้บริการ
 
   
ในเวลาราชการ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 16.00น. โทร.075-383074
นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00น.  
   
   

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top