งานบริการเภสัชกร

งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก

     ขั้นตอนการรับบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก

  1. ดูหมายเลขลำดับในการรับยา มุมบนขวาของใบสั่งยาและส่งใบสั่งยาช่องบริการหมายเลข 5

  2. การชำระเงิน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ที่ช่องบริการหมายเลข 7, 8
  3. การชำระเงินของผู้ป่วยสิทธิ์เบิกจ่ายตรง ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย  จำเป็นต้องสแกนบัตรประจำตัวประชาชน เข้าใช้ระบบจ่ายตรงที่ช่องบริการหมายเลข 7, 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ
ชั้น 1 รพ.ค่ายวชิราวุธ   โทร. 0 7538 3062

 

HOTbadge

ETDAbadge

     เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และมีการร่วมสุ้นรับของรางวัล คลิก...

Template Size internet userBahavior2019 GDN 300x600

 

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top