คลินิกสูติ-นรีเวช

 แนวทางการให้บริการ
          บริการตรวจรักษาโรคภายในสตรี ทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่น ถึง ผู้สูงอายุ รับรักษาโรคภายในสตรี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาบริการตรวจรักษาโรคภายในสตรี ทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่น ถึง ผู้สูงอายุ รับรักษาโรคภายในสตรี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ สูติกรรม ให้บริการฝากครรภ์และดูแลมารดาตั้งครรภ์ บริการคลอดบุตรแบบธรรมชาติ  และคลินิกปรึกษาผู้มีบุตรยาก ให้คำปรึกษาและดูแลตรวจรักษาในทุกปัญหาของสตรีโดยเฉพาะ เช่น ตกขาว มีการตรวจ THIN PREP PAP TEST เพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรมและนรีเวช
การบริการของคลินิกสูติ-นรีเวช
     ด้านสูติ
     - ตรวจร่างกายและปรึกษาก่อนแต่งงาน หรือวางแผนการมีบุตร
     - การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษามารดาและทารกในครรภ์
     - ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยการใช้ Ultrasound
     - ให้คำปรึกษา และดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     - การดูแลตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ , ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ , โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ 
     - การดูแลมารดาที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด
     - บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝังยาคุมกำเนิด , ทำหมัน , ใส่ห่วงคุมกำเนิด , รับประทานยา
     ด้านนรีเวช
     - ตรวจเช็คร่างกายของสุขภาพสตรี มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
ตารางตรวจของแพทย์

 

   
พ.อ.โสรัตน์   สมุทรวานิช

เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการดังนี้  (สำหรับตรวจภายใน)

วันจันทร์ เวลา 09.00น. -11.30น.

วันพุธ เวลา 09.00น. - 11.30น.

เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการดังนี้ (สำหรับตรวจครรภ์)

วันศุกร์ เวลา 09.00น. - 11.30น.


ร.อ.กษมพล   ชวนะชิต

เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการดังนี้

วันพุธ เวลา 09.00น. -11.30น.

เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการดังนี้

วันจันทร์, วันพุธ เวลา 16.00น. -19.00น.


 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 075-383113
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 075-383113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTbadge

ETDAbadge

     เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และมีการร่วมสุ้นรับของรางวัล คลิก...

Template Size internet userBahavior2019 GDN 300x600

 

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 85 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top