คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

 
แนวคิดการให้บริการ
          แผนกโรคหัวใจ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ บริการให้คำปรึกษาแผนกโรคหัวใจ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ทีมงานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์พร้อมด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้การวินิจฉัยอาการเจ็บแน่นหน้าอก ที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจสั่น ภาวะหัวใจล้มเหลว และสามารถให้การรักษาได้ถูกต้องทันเวลา พร้อมเปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
การบริการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือดังนี้
     - การทดสอบการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย(Exercise Stress Test)
     - การทดสอบการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า(Echocardiogram)
     - การทดสอบการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า(Electrocardiogram)
     - การเฝ้าระวังโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง (Holter monitroring)
การบริการแผนกโรคหัวใจ
     - ให้บริการตรวจรักษา โรคหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ
     - ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึก และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ
     - Chest pain fast tract มีระบบทางด่วนสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
     - มีหอผู้ป่วยอาการหนัก จำนวน 5 เตียง
     - มีหอผู้ป่วยพักฟื้นทีสะดวกสบาย
     - มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้ท่านสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสภาวะปกติได้อย่างมั่นใจ
     - มีระบบการส่งต่อด้วยรถพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
 
ตารางตรวจของแพทย์
   
พ.ท.ปรมะ (สมคิด) ปุรินทราภิบาล  ในเวลาราชการทุกวันจันทร์, วันพุธ เวลา 09.00น.–11.30น.

นอกเวลาราชการ  ทุกวันจันทร์,วันอังคาร เวลา 16.00น. – 19.00น. 


 พ.ต.ชาญวัฒน์     ปิตินันท์  ในเวลาราชการทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 09.00น.–11.30น.
นอกเวลาราชการ  ทุกวันพุธ,วันพฤหัสบดี เวลา 16.00น. – 19.00น.

 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 075-383113
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 075-383113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTbadge

ETDAbadge

     เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และมีการร่วมสุ้นรับของรางวัล คลิก...

Template Size internet userBahavior2019 GDN 300x600

 

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top