คลินิกจักษุกรรม

 แนวคิดการให้บริการ
           แผนกจักษุกรรม ให้บริการตรวจรักษา และแก้ไขปัญหาโรคทางตา ป้องกันตาบอดและสายตาพิการ ให้กับข้าราชการทหาร, พลเรือนและบุคคลโดยทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติรวมทั้งให้บริการตรวจรักษาบุคลากรในโรงพยาบาลและครอบครัว โดยให้ดูแลในด้านรักษาป้องกัน  ส่งเสริม  ฟื้นฟูสุขภาพ  มีจักษุแพทย์ 3 คน  ดูแลรักษาโรคตาทั่วไปดังนี้  โรคต้อหิน โรคต้อกระจกเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคกระจกตาอักเสบและโรคกล้ามเนื้อตา
ให้บริการโรคทางตา 
     1. ตรวจโรคตาทั่วไป
     2. ตรวจโรคตาเฉพาะทางต้อหิน
     3. ผ่าตัดตาต้อกระจก,ต้อเนื้อ,ต้อหิน,ท่อน้ำตา
     4. ยิงแสงเลเซอร์
          - Argon Laser
          - Yag Laser
          - PI Laser
          - Focal Laser
     5. เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ผู้ป่วยเบาหวาน
 
 
 
     6. เครื่องตรวจลานสายตา
 
 
 
     7. เครื่องตรวจ OCT
 
 
 
 
 
     8. บริการฉีดยาป้องกันกล้ามเนื้อกระตุก
 
ตารางตรวจของแพทย์
   
 พ.ท.พิเชษฐ์    พะโยม     คลินิกโรคทางตาทั่วไป  ในเวลาราชการ
  วันจันทร์,วันพฤหัสบดี  เวลา 09.00น. - 14.00น.
  วันพุธ เวลา 09.00น. - 12.00น.
  คลินิกโรคทางตาทั่วไป นอกเวลาราชการ
  วันพุธ,วันเสาร์ เวลา 17.00น. - 20.00น.
 
   คลินิกโรคทางตาทั่วไป และจอประสาทตา ในเวลาราชการ
นพ.สลิส์ สุขสมบูรณ์ วันจันทร์ เวลา 08.30น. - 11.30น.
  คลินิกโรคทางตาทั่วไป และจอประสาทตา ยิงแสงเลเซอร์  และตรวจเบาหวาน ในเวลาราชการ
  วันศุกร์ เวลา 10.00น. - 12.00น.
  คลินิกโรคทางตาทั่วไป และจอประสาทตา นอกเวลาราชการ
  วันอังคาร,วันศุกร์ เวลา 16.30น. - 18.30น.
 
 พญ.ฤทัยรัตน์ วินิจฉัย คลินิกโรคทางตาทั่วไป และโรคต้อหิน
  ตรวจเฉพาะวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00น. - 14.00น.
 
พญ.สาขนิตย์ ลีลาประศาสน์ คลินิกโรคทางตาทั่วไป และโรคต้อหิน
  ตรวจเฉพาะวันพุธที่ 2, 4ของเดือน ในเวลาราชการ เวลา10.00น. -14.00น.
 
 พญ.อัจฉรา ฉายวิริยะ คลินิกโรคทางตาทั่วไป  ในเวลาราชการ
  วันพฤหัสบดี เวลา 09.00น. - 12.00น.
 
พ.ท.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัชชัยวรกฤศ คลินิกโรคทางตาทั่วไป และศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา ในเวลาราชการ
  ตรวจเฉพาะวันศุกร์ที่ 2,3ของเดือน เวลา 10.00น. - 12.00น.
 
 พญ.คนึงนิจ กิตติกูลไพศาล คลินิกโรคทางตาทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา และโรคต้อหิน ในเวลาราชการ
  ตรวจเฉพาะวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 10.00น. - 12.00น.

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 075-383113
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 075-383113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTbadge

ETDAbadge

     เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และมีการร่วมสุ้นรับของรางวัล คลิก...

Template Size internet userBahavior2019 GDN 300x600

 

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top