คลินิกโรคหู คอ จมูก

 แนวทางการให้บริการ
          โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หู คอ จมูก เครื่องมือชุดตรวจที่ทันสมัย และการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหู คอ จมูก อีกทั้งแพทย์และบุคลากรทุกคนยินดีให้คำปรึกษา และให้บริการอย่างเป็นกันเอง
การบริการตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก ดังนี้
     1.โรคหู
     - หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก แก้วหูทะลุ
     - หูอื้อ มีเสียงผิดปกติในหู
     - วิงเวียนศีรษะบ้านหมุน
     - สิ่งแปลกปลอมในหู
     - การใส่เครื่องช่วยฟัง
     2.โรคคอ
     - กรดไหลย้อนเข้าหลอดคอ
     - ต่อมทอมซิลอักเสบเรื้อรัง
     - เจ็บในลำคอ
     - แผลในช่องปากและคอเรื้อรัง
     - เสียงแหบ
     - เนื้องอกบริเวณลำคอและ ศีรษะ
     -  มะเร็งบริเวณลำคอ
     - มีก้อนผิดปกติ บริเวณคอ : ต่อมน้ำเหลืองโต ต่อมน้ำลายโต ต่อมไทรอยด์โต
     3.โรคจมูก
     - ภูมิแพ้ ไซนัส
     - ริดสีดวงจมูก
     - ผ่าตัดโรคที่พบบ่อย เช่น ผ่าตัดต่อมทอมซิล ต่อมอดีนอยด์ ต่อมน้ำเหลืองโต ต่อมไทรอยด์ ผ่าตัดไซนัสและผ่าตัดโรคที่พบบ่อย เช่น ผ่าตัดต่อมทอมซิล ต่อมอดีนอยด์ ต่อมน้ำเหลืองโต ต่อมไทรอยด์ ผ่าตัดไซนัสและริดสีดวงจมูก
เครื่องมือแพทย์ / อุปกรณ์การแพทย์
     - ชุดตรวจหู คอ จมูกที่ทันสมัย พร้อม TV Monitor + Computer System
     - เครื่องมือตรวจช่องจมูก และลำคอด้วยกล้องสู่จอภาพ
 การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ
      1. การตรวจการได้ยิน (Audiogram)
      - วัดระดับการได้ยินในช่วงความถี่ต่างๆ เพื่อประเมินสภาวะการได้ยินว่าเกิดจากโรคของหูชั้นกลาง เช่น หูชั้นกลางอักเสบ- วัดระดับการได้ยินในช่วงความถี่ต่างๆ เพื่อประเมินสภาวะการได้ยินว่าเกิดจากโรคของหูชั้นกลาง เช่น หูชั้นกลางอักเสบผิดปกติท่อปรับความดันในหูชั้นกลางทำงานผิดปกติ, โรคของกระดูกหู หรือเกิดจากประสาทหูเสื่อมซึ่งเกิดจากโรคหูชั้นใน เช่น ในผู้ป่วยสูงอายุที่เริ่มมีประสาทหูเสื่อม, โรคประสาทหูเสื่อมจากสาเหตุต่างๆ, โรคเวียนศีรษะ เป็นต้น
      2. การตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง (Acoustic immittance) ใช้ในการดูพยาธิสภาพในหูชั้นกลาง เช่น
      - มีของเหลวในหูชั้นกลาง
      - ท่อปรับความดันทำงานผิดปกติ
      - กระดูกหูชั้นกลางผิดปกติ
      3.การตรวจด้วยกล้องสู่จอภาพ (Telescope & monitor)
      - ตรวจดูพยาธิสภาพภายในจมูก หลังโพรงจมูกด้วยกล้อง ในรายที่การตรวจปกติมองเห็นไม่ชัดเจน เช่น ไซนัสอักเสบเรื้อรัง, ริดสีดวงจมูก, เนื้องอกหลังโพรงจมูก
      - การตรวจกล่องเสียงและการทำงานของสายเสียงด้วยกล้อง (Rigid Laryngoscope) ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเสียงแหบและการออกเสียง เช่น สายเสียงเป็นอัมพาต, ไอเรื้องรัง, เนื้องอกสายเสียง
 
แพทย์ผู้ตรวจ

 

            พ.อ.สุรเกียรติ      โรจน์สุริยาวงศ์
     พ.ท.โกสินทร์       ชัยชำนาญ
    พญ.วาริตา       บุญจงเจริญ

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โทร: 075-383113, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.